OXFORDI SZEMÉLYISÉGTESZT!

Ön MOST milyen állapotban van?

A 200 kérdésből álló teszt az ember 10 meghatározó személyiségjegyének állapotát méri fel.

Az Oxfordi teszt feltárja azokat a bekövetkezett változásokat a személyiségében, amelyek akadályozzák Önt az életben.

Az Oxfordi teszt speciális összeállításának köszönhetően Ön a legpontosabb választ kapja a jelenlegi állapotáról.

Ezt követően személyes tanácsadás keretében- a teszteredmények alapján - javaslatot teszünk az Önnek nem megfelelő pontok kezelésére vagy javítására.

A teszt kiértékelését Budapesten tudjuk elvégezni, személyesen!

A teszt kiértékelése tanácsadással 5000 ft.

Kövesse az útmutatást!

A. Minden kérdést úgy válaszoljon meg, ahogyan ÉPPEN MOST gondolja.

B. A válaszait jelölje be az egyes kérdések mellett megadott helyen.

C. Ügyeljen arra, hogy minden kérdést megértsen: annyiszor olvassa el, ahányszor csak szükséges. Kérjük, minden kérdést válaszoljon meg.

D. Ne időzzön sokat egy kérdésnél - azonnal válaszolja meg, ahogy megérti, és lépjen a következő kérdésre.

E. Ha a múltat figyelembe véve egy válasz más lenne, mint a jelent tekintve, akkor a jelennek megfelelően válaszoljon.

F. Írja be a nevét, életkorát és elérhetőségét a rovatokba. Kezdje az első kérdésnél, és folyamatosan jelölje be a válaszait.

G. Értesíteni fogjuk Önt, amikor a tesztje kiértékelésre kész. A teszt kiértékelése személyesen történik.

Segítség a teszt kitöltéséhez:

Az "igen" az igent, vagy legtöbbször igent jelent.

A "talán" az talánt vagy legtöbbször talánt jelent.

A "nem" az nemet vagy legtöbbször nemet jelent.

Töltse ki a tesztet!

A teszt:

1. Tesz meggondolatlan megjegyzéseket vagy vádló kijelentéseket, amelyeket később megbán? igen
talán
nem
2. Amikor mások zavarba jönnek, Ön egészen higgadt marad? igen
talán
nem
3. Lapozgat puszta szórakozásból vasúti menetrendeket, telefonkönyveket vagy szótárakat? igen
talán
nem
4. Ha döntést kellene hoznia, befolyásolná, hogy kedveli-e az érintett személyt vagy sem? igen
talán
nem
5. Kettő vagy kevesebb gyermeket szeretne-e a családjában, noha egészsége és jövedelme többet is engedne? igen
talán
nem
6. Megrándulnak néha az izmai minden logikus ok nélkül? igen
talán
nem
7. Szeretne olyan pozícióban lenni, ahol nem terheli a döntéshozatal felelőssége? igen
talán
nem
8. Mások kiszámíthatatlannak tartják a cselekedeteit? igen
talán
nem
9. Ön szerint több pénzt kellene költeni társadalombiztosításra? igen
talán
nem
10. Nagyon érdeklik Önt más emberek? igen
talán
nem
11. Inkább monoton a hangja, mint változó magasságú? igen
talán
nem
12. Általában hagyja, hogy a másik személy indítsa el a társalgást? igen
talán
nem
13. Könnyen felkelti az érdeklődését más emberek beszélgetése? igen
talán
nem
14. Visszatartaná-e a vadászattól vagy a horgászattól az a gondolat, hogy a vadnak vagy kisebb állatoknak vagy halnak fájdalmat okoz? igen
talán
nem
15. Gyakran cselekszik a pillanatnyi hangulata szerint, minden megfontolás nélkül? igen
talán
nem
16. Lassan beszél? igen
talán
nem
17. Általában nyugtalankodik amiatt, hogy meg kell óvnia egészségét? igen
talán
nem
18. Egy váratlan esemény hatására megrándulnak-e az izmai? igen
talán
nem
19. Kérdéseit általában udvariasan intézi alkalmazottaihoz, rokonaihoz vagy diákjaihoz? igen
talán
nem
20. Ön szerint képes volna kapásból helyes ítéletet alkotni valamiről? igen
talán
nem
21. Még mindig aggasztják múltbeli kudarcai? igen
talán
nem
22. Előfordul-e, hogy napokig szokatlanul aktívnak találja magát? igen
talán
nem
23. Zokon veszi, ha mások meg akarják mondani Önnek, mit tegyen? igen
talán
nem
24. Általában nehezére esik „bevallani a dolgot”, és vállalni érte a felelősséget? igen
talán
nem
25. Inkább kevés közeli barátja van, mint sok olyan barátja, akivel csak beszélő viszonyban van? igen
talán
nem
26. Az élete állandó küzdelem a túlélésért? igen
talán
nem
27. Gyakran énekel vagy fütyörészik puszta szórakozásból? igen
talán
nem
28. Barátai melegszívűnek tartják? igen
talán
nem
29. Jobban szeret utasításokat adni, mint kapni? igen
talán
nem
30. Élvezi elmondani az embereknek a legújabb botrányt munkatársairól? igen
talán
nem
31. Egyet tudna érteni a "szigorú fegyelemmel"? igen
talán
nem
32. Nagy gondot okozna Önnek az a gondolat, hogy valamit teljesen elölről újra el kell kezdenie? igen
talán
nem
33. Próbál másokat megnevettetni és mosolyra deríteni? igen
talán
nem
34. Úgy érzi, könnyű kifejeznie érzelmeit? igen
talán
nem
35. Tartózkodik-e a szemrehányástól, ha a másik személy elkésik a megbeszélt találkozóról? igen
talán
nem
36. Néha ünneprontónak tartják? igen
talán
nem
37. Ön szerint vannak-e, akik kifejezetten ellenségesek Önnel szemben, és Ön ellen dolgoznak? igen
talán
nem
38. Belátná-e, hogy nincs igaza, csak hogy "megőrizze a békességet"? igen
talán
nem
39. Csak kevés olyan ember van, akit tényleg kedvel? igen
talán
nem
40. Ritkán boldog, csak akkor, ha különös oka van rá? igen
talán
nem
41. Társas összejöveteleken végig szokta járni az embereket? igen
talán
nem
42. Tesz ésszerű óvintézkedéseket a balesetek megelőzésére? igen
talán
nem
43. Nyugtalanná teszi az a gondolat, hogy mások előtt kell beszélnie? igen
talán
nem
44. Ha a boltban látna egy árucikket, amelyet nyilvánvalóan tévesen alacsonyabbra áraztak be, mint a valódi ára, megpróbálna-e hozzájutni ezen az áron igen
talán
nem
45. Gyakran érzi úgy, hogy az emberek a háta mögött Önre néznek, vagy Önről beszélnek? igen
talán
nem
46. Ön mindig bajba keveredik? igen
talán
nem
47. Érez-e konkrétan gyűlöletet vagy félelmet valakivel vagy valamivel szemben? igen
talán
nem
48. Jobban szeret néző lenni, mint részt venni valamilyen aktív sportban? igen
talán
nem
49. Úgy érzi, könnyű pártatlannak lenni? igen
talán
nem
50. Családja többi tagjával szemben szigorúan rögzített, udvarias viselkedésmódot követ? igen
talán
nem
51. Meg tudja adni a kezdő lökést egy társasági összejövetelen? igen
talán
nem
52. Vásárolna-e hitelre, bízva abban, hogy tudja fizetni a részleteket? igen
talán
nem
53. Fellép-e Önnél valamilyen utóhatás, ha valami váratlan, például baleset vagy más nyugtalanító esemény történik? igen
talán
nem
54. Inkább valamennyi érintett személy javát tartja szem előtt, mint saját személyes érdekeit? igen
talán
nem
55. Amikor egy előadót hallgat, felmerül néha Önben az a gondolat, hogy az előadó kifejezetten Önre céloz? igen
talán
nem
56. Külső zajok ritkán zavarják a koncentrációban? igen
talán
nem
57. Általában naprakész a mindennapi eseményeket illetően? igen
talán
nem
58. Képes-e hat hónapon keresztül magabiztosan tervezni és dolgozni egy rendezvény lebonyolításán? igen
talán
nem
59. Ön szerint a modern "rácsok nélküli" börtön kudarcra van ítélve? igen
talán
nem
60. Hajlamos a gondatlanságra? igen
talán
nem
61. Előfordul néha, hogy úgy érzi, az élet egy "álomvilág", és minden olyan valószerűtlennek tűnik? igen
talán
nem
62. Hamar kiheveri a rossz hírek hatásait? igen
talán
nem
63. Amikor bírál, egyúttal igyekszik bíztatni is? igen
talán
nem
64. Általában „hidegnek” tartják Önt? igen
talán
nem
65. Véleményei nem elég fontosak ahhoz, hogy másoknak elmondja? igen
talán
nem
66. Annyira magabiztos, hogy az néha zavar másokat? igen
talán
nem
67. Rajta tartja-e a szemét azokon a dolgain, amelyeket barátainak kölcsönadott? igen
talán
nem
68. Örömét leli a saját maga által választott tevékenységekben? igen
talán
nem
69. Nagy hatással van Önre az érzelmekkel teli zene? igen
talán
nem
70. Teljesen elítél valakit, mert kapcsolatuk valamilyen szempontjából vetélytársa vagy ellenfele? igen
talán
nem
71. Gyakran "ül és gondolkodik" a halálról, betegségekről, a fájdalomról és a szenvedésről? igen
talán
nem
72. Felkavarja a megbecsültség elvesztésének gondolata? igen
talán
nem
73. Állandóan gyűjt olyan dolgokat, amelyek "egyszer talán jók lesznek valamire"? igen
talán
nem
74. Kifogásolná-e a hibákat, és rámutatna-e a rossz dolgokra másvalaki jellemében vagy keze munkájában? igen
talán
nem
75. Őszintén élvezi és értékeli a szép dolgokat? igen
talán
nem
76. Elajándékoz néha olyan dolgokat, amelyek szigorúan véve nem az Önéi? igen
talán
nem
77. Kitörően üdvözli az embereket? igen
talán
nem
78. Gyakran elmélkedik a korábbi sorscsapásokon? igen
talán
nem
79. Néha erélyesnek tekintik tetteit vagy véleményeit? igen
talán
nem
80. Könnyen és neheztelés nélkül elfogadja a kritikát? igen
talán
nem
81. Általában nem zavarják a kintről jövő zajok, amikor pihenni próbál? igen
talán
nem
82. Hajlamos a féltékenységre? igen
talán
nem
83. Hajlamos halogatni teendőit, aztán rájönni, hogy már túl késő? igen
talán
nem
84. Inkább mások kívánságainak engedelmeskedik, mintsem hogy megpróbáljon a saját feje után menni? igen
talán
nem
85. Úgy érzi, könnyű belekezdenie egy nagyobb feladatba? igen
talán
nem
86. Rágja a körmeit vagy ceruzája végét? igen
talán
nem
87. Túljátssza az érzelmeit csak hogy hatást keltsen? igen
talán
nem
88. Ha lerohannánk egy másik országot, együtt érezne-e azokkal, akik lelkiismereti okokból megtagadnák a katonai szolgálatot ebben az országban? igen
talán
nem
89. Vannak érzékeny pontjai? igen
talán
nem
90. Kevés olyan érdeklődési és tevékenységi köre van, amit saját maga választott? igen
talán
nem
91. Előfordul, hogy egyetlen gondolat napokig nem hagyja nyugodni? igen
talán
nem
92. Ön lassú evő? igen
talán
nem
93. Képes nyugalmat sugározni, amikor mások elvesztik a fejüket? igen
talán
nem
94. Megállna és megkérdezne valakit, hogy szüksége van-e segítségre, még ha az illető közvetlenül nem is kérte Öntől? igen
talán
nem
95. Elfogult a saját iskolája, kollégiuma, klubja vagy csapata stb. javára? igen
talán
nem
96. Kifizeti az adósságait, és betartja az ígéreteit, ha csak lehetséges? igen
talán
nem
97. Jó alvó? igen
talán
nem
98. Alkalmazna-e testi fenyítést egy tízéves gyermeknél, ha nem akarna engedelmeskedni Önnek? igen
talán
nem
99. Szívesebben vállalna passzív szerepet egy klubban vagy szervezetben, aminek a tagja? igen
talán
nem
100. Logikus és tudományos a gondolkodása? igen
talán
nem
101. A mai fiatalságnak több lehetősége van, mint az előző generációnak? igen
talán
nem
102. Kidob dolgokat, csak hogy rádöbbenjen, később szüksége lesz rájuk? igen
talán
nem
103. Könnyen letérne-e a megkezdett útról, ha az meglehetősen sok kellemetlenséggel járna? igen
talán
nem
104. Csak kevés téma "lelkesíti be"? igen
talán
nem
105. Ritkán gyanakvó mások tetteivel szemben? igen
talán
nem
106. Elgondolkozik-e néha azon, hogy akad-e egyáltalán valaki, aki tényleg törődik Önnel? igen
talán
nem
107. Inkább nem vállal felelősséget, mert kételkedik abban, hogy helyt tud állni? igen
talán
nem
108. Érez néha kényszert arra, hogy megismételjen valamilyen érdekes hírt vagy apróságot? igen
talán
nem
109. Hajlamos eltúlozni egy jogos panaszt? igen
talán
nem
110. Arckifejezése inkább változatos, mint merev? igen
talán
nem
111. Általában meg kell magyaráznia vagy védenie a már kimondott véleményét? igen
talán
nem
112. Nyíltan és őszintén csodálja a szépet másokban? igen
talán
nem
113. Kifejezetten erőfeszítésébe kerülne belegondolni az öngyilkosság kérdésébe? igen
talán
nem
114. Úgy gondolja, energikusan viszonyul az élethez? igen
talán
nem
115. Egy nézeteltérés befolyásolná-e általános kapcsolatát egy másik személlyel? igen
talán
nem
116. Ritkán aggasztja egy kisebb kudarca? igen
talán
nem
117. Néha úgy érzi, hogy túl sokat beszél? igen
talán
nem
118. Sokat mosolyog? igen
talán
nem
119. Könnyű az Ön kedvében járni? igen
talán
nem
120. Ha közvetlen ellenállásba ütközne, mégis megpróbálná megvalósítani saját elképzelését, ahelyett, hogy beadná a derekát? igen
talán
nem
121. Egy nem túl nagy távolságot is inkább autóval tenne meg, mint gyalog? igen
talán
nem
122. Megzavarja-e néha a szél süvítése vagy a ház elcsendesülésének zajai? igen
talán
nem
123. Befolyásolja-e a véleményét, hogy tapasztalatai, hivatása vagy képzése szemszögéből nézi a dolgokat? igen
talán
nem
124. Gyakran követ el tapintatlanságból baklövéseket? igen
talán
nem
125. Bizalmatlan azokkal szemben, akik pénzt kérnek kölcsön Öntől? igen
talán
nem
126. Befolyásolják döntéseit személyes érdekek? igen
talán
nem
127. Nagyon fel tudja lelkesíteni "valami egyszerű kis dolog"? igen
talán
nem
128. Gyakran cselekszik úgy, hogy tudja, saját józan ítélőképessége mást tanácsolna? igen igen
talán
nem
129. Helyesli-e a faji vagy társadalmi osztályok szerinti megkülönböztetést? igen
talán
nem
130. Tud-e bármilyen beidegződéséről, mint például a haja, orra, füle birizgálása vagy ilyesmi? igen
talán
nem
131. Képes-e hamar alkalmazkodni és kihasználni az új körülményeket és helyzeteket, még ha nehezek is? igen
talán
nem
132. Borsódzik a háta egyes zajoktól? igen
talán
nem
133. Ha akarja, képes megérteni a másik személy nézőpontját? igen
talán
nem
134. Akkor fekszik le, amikor akar, nem pedig ahogy az óra diktálja? igen
talán
nem
135. Nehezen viseli mások "apró gyarlóságait"? igen
talán
nem
136. Idegesítik a gyerekek? igen
talán
nem
137. Kevésbé beszédes, mint a barátai? igen
talán
nem
138. Általában késlekedés nélkül és módszeresen végzi el feladatait? igen
talán
nem
139. Inkább segítene útitársának, mintsem hogy a hivatalos szervekre bízza a dolgot? igen
talán
nem
140. A szavazáskor automatikusan ugyanarra a párt- képviselőlistára szavaz, ahelyett, hogy áttanulmányozná a jelölteket és a programokat? igen
talán
nem
141. Gyakran mereng múltbeli betegségein vagy fájdalmas élményein? igen
talán
nem
142. Nagyon kényelmetlenül érzi magát egy rendezetlen környezetben? igen
talán
nem
143. Általában megbírál egy filmet vagy előadást, amit lát, vagy egy könyvet, amit olvas? igen
talán
nem
144. Amikor elmesél egy mulatságos élményt, könnyen tudja utánozni az eredeti eseményben levő sajátos stílust vagy nyelvjárást? igen
talán
nem
145. Saját gondolatai – olyan témákban, amelyekben nem szakértő – elég fontosak-e ahhoz, hogy másoknak elmondja? igen
talán
nem
146. Hajlamos rendet rakni másvalaki rendetlen háztartásában? igen
talán
nem
147. Könnyen belenyugszik a vereségbe anélkül, hogy le kellene nyelnie a csalódását? igen
talán
nem
148. Gyakran lehangolt? igen
talán
nem
149. Előfordul, hogy kényelmetlenül érzi magát gyerekek társaságában? igen
talán
nem
150. Ha nem képes elvégezni valamit, letaglózva érzi magát ahelyett, hogy találna egy másik tevékenységet vagy módszert? igen
talán
nem
151. Néha egyáltalán nem képes átérezni a dolgok szellemét vagy hangulatát? igen
talán
nem
152. Ritkán juttatja kifejezésre sérelmeit? igen
talán
nem
153. „Hajrázni” szokott a munkában, vagyis viszonylag tétlen, és aztán egy-két napra beveti minden erejét? igen
talán
nem
154. Zavarja-e az Önt körülvevő elvégzetlen feladatok száma? igen
talán
nem
155. Szeretnek az emberek az Ön társaságában lenni? igen
talán
nem
156. Képes volna-e beavatkozás nélkül megállni, hogy valaki befejezze azt a "két utolsó szót" egy keresztrejtvényben? igen
talán
nem
157. A legtöbb embernek a legjobb oldalát nézi, és csak ritkán beszél róluk lekicsinylően? igen
talán
nem
158. Egész könnyen nevet vagy mosolyog? igen
talán
nem
159. Határozott és magabiztos a hangja és a stílusa? igen
talán
nem
160. Legfeljebb csak a közeli barátaival szemben fejezi ki lelkesedését? igen
talán
nem
161. Annyira fontosak az érdeklődési körei és szakterületei, hogy kevés idő jut bármi másra is? igen
talán
nem
162. Szeretne-e valamilyen új tevékenységet kezdeményezni a környezetében, ahol él? igen
talán
nem
163. Megtenné-e a szükséges lépéseket egy állat megölésére, hogy megszabadítsa a szenvedéstől? igen
talán
nem
164. Könnyen tud lazítani? igen
talán
nem
165. Nem sajnálja nagyon a múltbeli csapásokat és kudarcokat? igen
talán
nem
166. A félelem vagy az aggódás gondolata fizikai reakciót vált ki Önből? igen
talán
nem
167. Megbízhat-e a saját megítélésén alapuló döntésében, ha egy érzelmekkel teli szituációban van? igen
talán
nem
168. Tarthatná-e Önt valaki igazán aktívnak? igen
talán
nem
169. Nehezen szánja rá magát, hogy nekifogjon egy elvégzendő feladatnak? igen
talán
nem
170. Ellenzi a bűnözők feltételes szabadlábra helyezését? igen
talán
nem
171. Sok időt tölt fölösleges aggódással? igen
talán
nem
172. Nehéz megértenie egy nézeteltérésnél, hogy a másik személy miért nem érti az Ön álláspontját, és így miért nem tud egyetérteni Önnel? igen
talán
nem
173. Simán megbirkózik az élet mindennapos problémáival? igen
talán
nem
174. Általában őszinte másokhoz? igen
talán
nem
175. Inkább "arra várna, hogy történjen valami", ahelyett, hogy Ön kezdeményezne? igen
talán
nem
176. Túlságosan szabadon költekezik jövedelméhez képest? igen
talán
nem
177. Képes tudatos kockázatot vállalni túlzott aggódás nélkül? igen
talán
nem
178. Egy kisebb koccanásnál tényleg venné-e a fáradságot, hogy megtérítsen minden kárt, amit okozott? igen
talán
nem
179. Mások dirigálnak Önnek? igen
talán
nem
180. Engedékeny a barátaival, jóllehet másokkal szemben szigorúbban ítélkezne? igen
talán
nem
181. Gyakran tűnődik saját alsóbbrendűségén? igen
talán
nem
182. Kritikusan beszélnek Önről az emberek másoknak? igen
talán
nem
183. Zavarba jön-e egy szívből jövő üdvözléstől, például egy csóktól, öleléstől vagy hátba veregetéstől, ha az nyilvánosság előtt történik? igen
talán
nem
184. Mások kívánságai miatt gyakran nem teszi meg, amit akar? igen
talán
nem
185. Meg van-e győződve véleményei helyességéről egy témában, még ha nem is szakértő? igen
talán
nem
186. Gyakran találja úgy, hogy egyszerre mindenbe belekap? igen
talán
nem
187. Úgy tűnik, az ismerősei többre tartják a képességeit, mint Ön? igen
talán
nem
188. A halál gondolata – vagy akár csak a halálra emlékeztető dolgok is – borzalommal töltik el? igen
talán
nem
189. Ha lerendeztek egy vitát, egy ideig még mindig durcás? igen
talán
nem
190. Barátságos a hangja, viselkedése és kifejezésmódja? igen
talán
nem
191. Az élet meglehetősen homályos és valószerűtlen az Ön számára? igen
talán
nem
192. Gyakran felzaklatja a háborús áldozatok és a politikai menekültek sorsa? igen
talán
nem
193. Távoli ismerősök fordulnak-e Önhöz segítségért vagy tanácsért személyes problémáikkal? igen
talán
nem
194. Ha elveszít valamit, felmerül-e Önben az a gondolat, hogy "biztos ellopta vagy elhányta valaki"? igen
talán
nem
195. Ha azt gondolná, hogy valaki gyanakszik Önre és tetteire, inkább megbeszélné vele a dolgot, mintsem hagyná, hogy maga derítse ki? igen
talán
nem
196. Érzi-e néha úgy, hogy kora a hátrányára van (túl fiatal vagy túl idős)? igen
talán
nem
197. Vannak olyan időszakai, amikor minden látszólagos ok nélkül szomorú és lehangolt? igen
talán
nem
198. Sokat zsörtölődik azon, hogy milyen körülményekkel kell szembenéznie az életben? igen
talán
nem
199. Hajlamos elrejteni az érzelmeit? igen
talán
nem
200. Ön szerint sok jó barátja van? igen
talán
nem
Az Ön neve:
Az Ön neme: férfi
Az Ön életkora:
Az Ön e-mail címe:
Opcionális
Az Ön címe:
Az Ön telefonszáma:
Ajánló neve (ha tudja):